Voorwaarden

1. Algemeen
Azienda Italia, gevestigd te Doesburg, het boekingskantoor dat adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de reiziger en de accommodatieverschaffer, de uiteindelijke keuze welke accommodatie te boeken wordt echter door de reiziger gemaakt en kan na boeking niet meer kosteloos worden veranderd.

2. Reservering
a. Vakantiewoningen kunnen telefonisch of per mail gereserveerd worden.
b. Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt de verhuur per week van zaterdag tot zaterdag.
c. In het voor- en naseizoen is het mogelijk bij sommige verblijven (op aanvraag) hiervan af te wijken en uiteraard bij de Bed & Breakfast-adressen.
d. De reservering is geldig vanaf het moment dat de huurder deze mondeling of schriftelijk heeft doorgegeven.
e. Boekingen, betrekking hebbend op een volgend jaar, zonder dat de prijzen voor het betreffende jaar gepubliceerd zijn op onze website, worden geaccepteerd onder voorbehoud van de voortzetting van de samenwerking van het onderkomen en onder voorbehoud van prijswijzigingen en wijzigingen van het gehuurde.
f. Op alle reserveringen zijn de reisvoorwaarden van Azienda Italia van toepassingen. Deze voorwaarden staan op de boekingsbevestiging en de voucher vermeld.

SGR heffing per 01-02-2021

Per 1 februari 2021 voert de Stichting Garantiefonds Reisgelden een deelnemersbijdrage in van  € 10 per boeking. Dit bedrag wordt door ons bij u in rekening gebracht en afgedragen aan de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden).

3. Huurovereenkomst
a. Na schriftelijke acceptatie van de aanvraag door de eigenaren vanuit Italië, zal een schriftelijke boekingsbevestiging aan de huurder worden gestuurd.
In de boekingsbevestiging zijn vermeld de betalingsvoorwaarden (30 % vooraf te betalen aanbetaling aan Azienda Italia binnen 1 week na ontvangst van de officiële bevestiging.  De resterende 70% dient u 8 weken voor vertrek aan Azienda Italia over te maken.
b. De eindbetalingen bij een z.g. 100% boeking dient uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Azienda Italia.
c. Na betaling van de in de boekingsbevestiging gemelde huurbedragen, ontvangt de klant een voucher, een routebeschrijving en andere relevante informatie.
d. Indien een reservering binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom, tenzij anders overeengekomen, direct na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan.

Een niet-tijdige betaling geeft ons het recht om de reis te annuleren en de annuleringskosten aan u door te berekenen.

 

4. Verzekering
Azienda Italia heeft met de Europeesche een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Daardoor is het mogelijk via Azienda Italia een voordelige reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringsverzekering dient door de huurder binnen 7 dagen na de boekingsdatum afgesloten te worden. U dekt hiermee de kosten bij annulering genoemd in punt 5. af indien de reden van annulering valt onder de gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden.

5. Annulering door de huurder.

Bij bijna alle huizen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, tenzij ander aangegeven op uw boekingsformulier.
Bij annulering eerder dan 90 dagen voor aankomstdatum betaalt de huurder 30% van de huursom.
Bij annulering tussen 89 en 42 dagen voor aankomstdatum betaalt de huurder 50% van de huursom.
Bij annulering binnen 42 dagen voor de aankomstdatum betaalt de huurder 100% van de huursom.

 

6. Annulering door Azienda Italia
In geval van overmacht, zoals buitengewone weersomstandigheden, natuurrampen, brand in de vakantiewoning, overlijden van de eigenaar, kan Azienda Italia genoodzaakt zijn de huurovereenkomst te annuleren, zonder aan enige schadevergoeding gebonden te zijn. In dit geval zal aan de huurder de keus worden gelaten tussen teruggave van het reeds betaalde deel van de huursom of keuze uit een andere gelijkwaardige vakantiewoning. Het eventuele prijsverschil zal verrekend worden

7. Borgsom en eindschoonmaak
De website, alsmede de voucher vermelden de eventuele borgsom en de hoogte daarvan. De borgsom dient op het moment van aankomst ter plekke te worden voldaan aan de eigenaar van de vakantiewoning. De gedeponeerde borgsom wordt, onder inhouding van de eventuele kosten van schade in of aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald. De eventueel bijkomende kosten (zoals eindschoonmaak, stookkosten, extra bed etc.) worden bij aankomst dan wel bij vertrek van de huurder afgerekend.

Op de website wordt vermeld of er sprake is van verplichte eindschoonmaakkosten. Iedere huurder wordt te allen tijde geacht de vakantiewoning netjes en veegschoon achter te laten. Indien dit naar het oordeel van de eigenaar ter plekke niet of onvoldoende is gebeurd, dan zijn zij gerechtigd de kosten voor de eindschoonmaak in rekening te brengen.

8. Klachten
Mocht er een klacht zijn zal de huurder zich DIRECT moeten wenden tot de eigenaar/sleutelbewaarder. Indien de klacht niet ter plaatse adequate wordt opgelost, dient de huurder z.s.m. contact op te nemen met Azienda
Italia. Klachten na vertrek uit de vakantiewoning kunnen niet in behandeling genomen worden.
Hoewel  Azienda Italia of een contactpersoon terplaatse de huizen regelmatig zorgvuldig heeft geïnspecteerd, kan zij geen verantwoording dragen voor enig verandering waarvan zij niet op de hoogte is gebracht. Tevens draagt zij geen verantwoording indien de accommodatie niet voldoet aan de individuele verwachtingen van de huurder. Eventuele problemen met water, gas, elektra, telefoon, zwembadfilter, zwembadwater en slecht begaanbare wegen dienen zo snel mogelijk door de eigenaar gerepareerd te worden. Azienda Italia als boekingsagent is hier niet verantwoordelijk voor. Mocht huurder bij aankomst schade aan huis of huisraad ontdekken dient hij dit binnen 24 uur te melden, zodat deze niet op hem verhaald kan worden. Schade om het huis die de huurder veroorzaakt zal ter plaatse vergoed moeten worden.

9. Divers
De in de prijslijst aangegeven prijzen zijn meestal per week en meestal incl. elektriciteit, water, bed- en badlinnen (geen zwembadlakens) en eindschoonmaak, tenzij anders aangegeven in de prijslijst. Bij de meeste verblijven is een wasmachine voor algemeen verbruik aanwezig. Doorgaans zijn de kosten bij accommodaties met meerdere appartementen €  5,- per wasbeurt. Bij de privé (land)huizen is het inbegrepen in de prijs.

Water en elektra:

In zuidelijke landen komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening vaker voor dan in Nederland. De verhuurder noch Azienda Italia kan voor de eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.

Indien electra niet inbegrepen maar naar verbruik: Kosten worden (aan de hand van meterstanden bij aankomst) bij vertrek in rekening gebracht overeenkomstig de geldende lokale tarieven.  Let op, indien u gebruik maakt van een elektrische auto bent u verplicht dit van tevoren te melden. Indien bij de woning vermeld staat dat elektra inclusief is, zal in dit geval het elektra “ naar verbruik  “ verrekend worden. U dient zelf op de hoogte te zijn of het oplaadsysteem van u auto geschikt is om aan te sluiten op het Italiaans elektra netwerk.  Indien er schade of kortsluiting zou ontstaan bent u als huurder hier 100 % voor verantwoordelijk.

Aankomst wordt tussen 16.00 en 20.00 uur verwacht. Als huurder denkt later aan te komen wordt men verzocht dit te melden. Op de dag van vertrek wordt u vriendelijk verzocht het huis voor 10.00 uur te verlaten. Honden zijn alleen toegestaan, als hier vooraf toestemming voor is verleend.De eigenaar van het vakantiehuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en om het huis. Het aantal personen aangeven op de voucher mag niet worden overschreden. Het is niet toegestaan personen in tenten of caravans te laten overnachten.
Tijdens droge periodes of afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan de waterdruk verminderen of tijdelijk geen water stromen. Wij adviseren over het algemeen spaarzaam met water om te gaan.

U als huurder wordt verzocht deze huurvoorwaarden goed te lezen, alvorens over te gaan tot reservering, aangezien u na mondelinge of schriftelijke reservering akkoord bent gegaan met deze huurvoorwaarden. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Azienda Italia is aangesloten bij SGR (onder nummer 3197). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website en in onze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.