Disclaimer

Disclaimer voor Azienda Italia

Algemeen

Azienda Italia (Kamer van Koophandelnr. 0909037), hierna te noemen Azienda Italia bemiddelingsbureau voor vakantie woningen in Italie, verleent u hierbij toegang tot Azienda Italia (de Website) en nodigt u uit het aangeboden te boeken. Azienda Italia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Azienda Italia spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Azienda Italia.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Azienda Italia. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Azienda Italia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.